Vi har mange forskellige slags gudstjenester i Ledøje og Smørum Kirker. Hver søndag er der højmesse - søndagsgudstjeneste om man vil - i mindst én af kirkerne. Derudover har vi børnegudstjenester, dåbsgudstjenester, musikgudstjenester, andagter og konfirmandgudstjenester.

Nye Gudstjenester 
Den første søndag i måneden afholder vi, i stedet for højmessen om formiddagen, en gudstjeneste sidst på eftermiddagen, oftest kl. 17.00, I Ledøje Kirke. Gudstjenesten er uden nadver og holdes oppe i overkirken.


Lørdagsgudstjenester med dåb kan arrangeres på nogle lørdage. Se Dåbsgudstjenester.


Andagter på Porsebakken finder sted ca. hver 14. dag. Se Porsebakken.


Der kan rekvireres kirkebil til alle gudstjenester, sogneaftener og andre arrangementer, hvis man ikke selv har mulighed for transport.

Kirkebilen kan bestilles på kirkekontoret.