Kirke- og skolesamarbejde

Ledøje og Smørum kirker har et samarbejde med pastoratets tre skoler omkring både konfirmationsundervisning og julegudstjenester.

Ledøje-Smørums præster deltager også meget gerne i skolernes undervisning i forbindelse med særlige emner som f.eks. tro, kristendommens historie, etik og moral.

Hvis skolen eller en lærer har nye ideer til, hvor Ledøje-Smørum kirker kan bruges i undervisningen, så kontakt en af præsterne.

Se også hjemmesiden for Folkekirkens skoletjeneste i Frederikssund provsti, www.bornogengle.dk.