Kor

Smørum Kirkes Ungdomskor (3. klasse og op)

Med På Noderne (unge piger/damer fra ca. 18 - 40 år)

Smørum Kirkes Voksenkor

 

Ophavsret: