Præster

Præsterne i Ledøje og Smørum Sogne

  Konst. sognepræst 
Pia Krogh Albrechtsen
Mobil 3015 2363
Mail pka@km.dk
Fredag er fridag
1/1 -15/10-2020
    Sognepræst
Mads Weng
Tlf. 2334 0621
Mail mpw@km.dk
Mandag er fridag
             
  Sognepræst 
Brian K. Schønberg
Mobil 2974 5221
Mail brks@km.dk
Mandag er fridag
Træffes tirsdag - fredag 10-11
    Sognepræst (kbf.)
Edith Thingstrup
Mobil 2170 5020
Mail ehta@km.dk
Fredag er fridag
Orlov 15. januar -
15. oktober 2020
             
 

Konst. Sognepræst
Agnete M. Holtegaard 
Mobil 29102270
Mail 
agmh@km.dk
Mandag fast fridag
1/7-15/10-2020