Før dåbsformular udfyldes, skal man ringe og aftale en dato for dåb på kirkekontoret.

Tlf. 4465 1179

Klik her for at udfylde dåbsformular:

 

Som udgangspunkt tilbyder vi dåb hver søndag kl.10.30 i forbindelse med Gudstjeneste.

Der kan være max 2 dåb om søndagen. Det er ikke alle søndage, hvor det er muligt at afholde dåb, dagen kan være reserveret til andet.

Derudover tilbyder vi også dåbsgudstjeneste hver den første og den tredie lørdag i måneden.

Da vi har 2 Kirker, Ledøje Kirke og Smørum Kirke, afholdes dåbsgudstjenesterne efter "først til mølle" pricipperne.

Så den som bestiller først, bestemmer hvilken Kirke dåben afholdes i. Som udgangspunkt holdes lørdagsdåb kl.10.

Skulle der være mange som ønsker dåb samme dag, vil næste dåb blive afholdt kl.11.30