To kirketjenere

To kirketjenerstillinger ved Ledøje-Smørum Pastorat er ledige pr. 1. september 2019 eller snarest derefter. Begge stillinger er på 37 timer pr. uge.

Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:

 • Kirketjeneste ved gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Forberedelse af og oprydning efter arrangementer
 • Administrative opgaver, herunder indkøb og løbende oprydning i depot
 • Rengøring af kontorer og fællesarealer i Konfirmandhus samt af kirker
 • Vedligehold af udearealer

Ledøje-Smørum Pastorat har 11.555 indbyggere, 15 ansatte i sognet samt et menighedsråd. I Pastoratet er der to kirker og kirkegårde i Ledøje og Smørum samt et Konfirmandhus (sognegård) i Smørum. De to kirketjenere samarbejder over året med graverne på kirkegården om bl.a. kirketjeneste og vedligehold af udearealer.

Vi forventer, at du

 • er positiv og og engageret
 • kender til folkekirken og kan fungere som kirkens ansigt udadtil
 • kan håndtere mange mennesker både i kirker og Konfirmandhus
 • kan fungere i en hverdag, hvor ikke to dage er ens
 • er stabil og har en god fysik
 • kan bruge IT og andet teknisk udstyr
 • selv kan transportere dig mellem kirker og Konfirmandhus

Ansættelse sker ved Ledøje-Smørums Sogns Menighedsråd, Flodvej 73 E, 2765 Smørum.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres inden for 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales inden for intervallet 270.169,96 kr. – 348.377,94 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 270.169,96 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingerne. Rådighedstillægget udgør årligt 25.495,41 kr. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem Menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Poul Sørensen på 2131 0730 eller iris29@mail.tele.dk eller daglig leder Inge Kobberø på 3015 2727.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til mail: 7185fortrolig@sogn.dk Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag den 26. august 2019.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 36.

Ophavsret: