Ledøje og Smørum Kirke er lukket for almindeligt besøgende, indtil sundhedsstyrrelsen har udmeldt andet.