Menighedsråd i Ledøje-Smørum Sogne
 

Menighedsrådsvalg 15. september 2020

Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse, Vi arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende, relevant folkekirke. Ud over aktiviteterne og det at være en repræsentant for menigheden er der andre spændende opgaver, hvor du kan være med til at bestemme, hvad der skal ske i vore sogne.

Et menighedsråd sætter retningen for kirkens arbejde, og det er blandt andet menighedsrådets opgave at planlægge, hvilke aktiviteter der skal være i kirken – koncerter, drop-in dåb og bryllup, legestue, voksenundervisning, sorggrupper eller noget helt andet, mulighederne er mange. Menighedsrådets opgaver spænder bredt og berører alt lige fra arbejdsgiveransvar og budgetstyring til bygningsansvar og kirkens sociale arbejde. 

Vores nye menighedsråd består af 15 medlemmer, der skal vælges 3 medlemmer fra Ledøje sogn og 12 medlemmer fra Smørum sogn, foruden sognets præster. 
Mød op den 15. september kl.19 og deltag i fællesskabet! 

Konfirmandhuset Flodvej 73E, 2765 Smørum

Orienteringsmøde om Menighedsrådsvalg

Menighedsrådsvalg 2020

Stil op til menighedsrådsvalget!

Tirsdag den 18. august afholdes der orienteringsmøde kl.19 i Konfirmandhuset

Kom og hør mere om, hvordan du kan være med til at gøre en forskel og aktivt medvirke til fællesskabet i Ledøje og Smørum sogne. Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse, Vi arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende, relevant folkekirke. Ud over aktiviteterne og det at være en repræsentant for menigheden er der andre spændende opgaver, hvor du kan være med til at bestemme, hvad der skal ske i vore sogne.

Bekendtgørelse om Menighedsrådsvalg

Det skal herved bekendtgøres for folkekirkens medlemmer i Ledøje og Smørum Sogne, at der afholdes valg til Menighedsrådet i Ledøje og Smørum sogne tirsdag, den 15. september 2020 kl. 19.00i Konfirmandhuset i Smørum.

Der skal vælges 3 medlemmer fra Ledøje sogn og 12 medlemmer fra Smørum sogn.

Det skal bemærkes, at man skal være optaget på valglisten og have afklaret eventuel sognebåndsløsning senest den 1. september 2020.

Såfremt der ønskes afstemt ved fuldmagt, skal det ske i henhold til §27 i kirkeministeriets cirkulære af 14. januar 2020 om orienteringsmøde og valgforsamling.

Fuldmagt skal udfærdiges på den af kirkeministeriet godkendte blanket, som afleveres i udfyldt stand til valgbestyrelsen ved valgforsamlingen den 15. september 2020.

Ledøje og Smørum Sogne, den 1. august 2020

Læs mere på menighedsrådsvalg.dk.

Mødedatoer for Menighedsrådet i 2020

Der afholdes ca.8-10 møder om året. Møderne er offentlige og starter ca.kl.18, du vil kunne læse tidspunktet fra gang til gang her. Møderne afholdes i Konfirmandhuset Flodvej 73E, 2765 Smørum.


Torsdag d.9. januar  
Tirsdag d.10. marts  
Onsdag d. 20. maj - mødet udgået grundet Corona 
Onsdag d.10 juni kl.18
Torsdag d. 13. august  
Tirsdag den 6. oktober  
Onsdag den 12. november