Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Peter - undervisningsmateriale

På denne side finder I spørgsmål til 7.B (normalt konfirmationsforberedelse tirsdag kl. 14.30-16 med Peter)

 

Fredag den 6. marts 2021

 

Kære konfirmander

Jeg endte med at give jer en lidt længere vinterferie fra konfirmandforberedelsen, end jeg lovede jer, men nu begynder vi igen.

I har set gudstjenester og kommenteret på jeres egen forståelse af bibelteksten og præstens prædiken. Jeg har fået rigtig mange og rigtig gode svar. Mange flere gode svar, end jeg egentlig havde regnet med, for jeg synes, at det må være svært for jer at ”følge med” i en konfirmandforberedelse, hvor vi ikke mødes i virkeligheden. I skal derfor have mange tak for, at I følger så godt med.

 Hvis nogle af jer synes, at spørgsmålene er svære, så er I altid velkomne til at skrive til mig og spørge, hvordan spørgsmålet skal forstås.

I er selvfølgelig også velkomne til at komme i kirke om søndagen. Vi holder to gudstjenester hver søndag, og selv om kirken i Ledøje er lidt mindre med lidt færre pladser, så er der ofte god plads til gudstjenesten i Ledøje kl. 9. Sidste søndag var der i hvert fald ledige pladser i Ledøje, mens alle pladser blev ”udsolgt” ved gudstjenesten kl. 10.30 i Smørum Kirke.

Vi skal i gang med at læse i Bibelen, i første omgang i den del, som vi kalder Det Nye Testamente. Det Nye Testamente er ikke én bog, men en samling af bøger.

En vigtig oplysning: Alle bøgerne er inddelt i kapitler og alle kapitlerne er inddelt i vers. Kapitlerne er angivet med store, fede tal ved begyndelsen af hvert kapitel. Versene er nummereret med små tal inde i selve teksten. Når man henviser til en tekst i Bibelen, så henviser man altid til teksten således, fx: Lukasevangeliet, kapitel 2, vers 14. Man henviser aldrig til sidetal, fordi sidetallene selvfølgelig kan være forskellige i forskellige udgaver af Bibelen. Når man i stedet for henviser til kapitler og vers, så er man altid sikker på, at man taler om den samme tekst.

Ugens praktiske spørgsmål (Spørgsmål 1, se neden for) skal give jer et overblik over disse bøger. Det mere teoretiske spørgsmål (Spørgsmål 2) handler om at læse en del af en tekst fra Det Nye Testamente og prøve at beskrive, hvad denne tekst handler om.

 

Spørgsmål 1.

Find en Bibel – den kan også findes på nettet, sådan som I allerede flere gange har fundet den, når I har skullet besvare spørgsmålene om gudstjenesterne.

Gå ind og find indholdsfortegnelsen til Det Nye Testamente og tæl, hvor mange ”bøger” der er i Det Nye Testamente. Skriv antallet i en mail til mig.

Når I har gjort det, så skal I danne jer et overblik over, hvilke forskellige ”typer” af bøger, der er i Det Nye Testamente. Hvad kalder man de forskellige typer af bøger? Skriv også det til mig.

Når I har gjort det, så google ”Evangelium” og ”Paulus”. Læs nogle af de hits, som I får på navnene. I behøver ikke at skrive noget herom til mig, men oplysningerne vil være en hjælp for jer til at besvare spørgsmål 2.

 

Spørgsmål 2.

Find og læs kapitel 15, vers 1-11, i Paulus’ Første Brev til Korintherne.

Prøv så at genfortælle de 11 vers med jeres egne ord. Hvad vil Paulus fortælle om? Skriv det i en mail til mig.

 

I får denne gang lidt længere tid til at arbejde med spørgsmålene. Svarfristen er først mandag den 15. marts. I er som sagt velkomne til at maile til mig, hvis I har brug for hjælp.

God arbejdslyst – og Guds fred!

Peter Otken, sognepræst

 

 

Onsdag den 17. februar 2021

 

Kære alle

Pga. vinterferien bliver der ikke lagt nye spørgsmål op i denne uge. De næste spørgsmål bliver først lagt op her på siden på næste onsdag den 24. februar. Jeg sender jer som sædvanlig en sms, når de nye spørgsmål er lagt op.

Nogle af jer har allerede svaret på spørgsmålene om søndagens gudstjeneste, og I kan altså holde fri fra konfirmationsforberedelsen indtil næste uge. Resten har nu ekstra lang tid til at se gudstjenesten, der stadig kan ses på DR TV’s hjemmeside. Fristen for svar på sidste uges spørgsmål er altså forlænget til onsdag den 24. februar.

Bedste hilsner og god vinterferie,

Peter, sognepræst

 

 

Onsdag den 10. februar 2021

 

Kære konfirmander

Vi tager én uge mere med en søndagsgudstjeneste og det, som foregår i gudstjenesten. Jeg vil gerne have, at I alle sammen har set mindst én gudstjeneste og har fået en forståelse af, hvad der foregår i gudstjenesten.

Fra næste uge vil vi så kigge lidt mere på indholdet af Bibelen.

På søndag, Fastelavns søndag, er der kun én gudstjeneste i vores sogne, og det er en familie-/børnegudstjeneste, så derfor bruger vi igen alternativet fra Domkirken i København, som både kan ses to gange i løbet af søndagen på DR1 og DR2 og også kan findes på DR’s hjemmeside bagefter, hvis I ikke har mulighed for at se den om søndagen.

 

Spørgsmål 1 (praktisk opgave):

Se igen gudstjenesten nu på søndag fra Domkirken (Vor Frue Kirke) i København. Den bliver sendt på tv, første gang på DR1 kl. 10.15 og derefter genudsendt samme dag på DR2 kl. 14.00. Og hvis I ikke når at se den nogen af de to gange, så kan I også finde den bagefter på www.dr.dk/drtv, hvor I skriver ”gudstjeneste” i søgefeltet, og så selvfølgelig se den seneste af dem fra ”SÆSON 2021”. Det er gudstjenesten på søndag, som I skal se og kommentere, så I kan ikke gå på hjemmesiden og se den, før den har været sendt på søndag.

 

Spørgsmål 2 (teoretisk opgave):

Inden I ser gudstjenesten, skal I finde og læse den tekst fra Bibelen, som præsten skal prædike over. Teksten findes i Mattæusevangeliet kapitel 3, vers 13-17, og den handler om, at Jesus bliver døbt i Jordanfloden af Johannes Døber. Find den og læs den inden gudstjenesten.

Når I ser gudstjenesten, så skal I notere numrene på de salmer, som blev sunget ved gudstjenesten. Bagefter skal I vælge én af dem, læse den grundigt (alle salmer kan findes og læses på hjemmesiden www.dendanskesalmebogonline.dk). På hjemmesiden skal man søge på salmens nummer. I skal så sende mig listen over salmer og desuden fem linjer om den salme, som I har valgt, og om hvad I synes, at den salme handler om.

For det andet skal I lægge mærke til, hvad præsten sagde i sin prædiken, og hvad hun brugte Bibelteksten fra Mattæusevangeliet til. Hvad sagde hun om den, hvordan fortolkede hun den, hvad var budskabet i prædikenen osv. Det skal I også sende mig fem linjer om.

Det hele sender I til mig i én mail til otk@km.dk.

Frist for at svare på spørgsmålene er som sædvanlig på næste onsdag, den 17. februar.

Når I har set gudstjenesten, så er I lige som sidste uge velkomne til at krydse den af på en af siderne i ”Kirkekrydsbogen” og besvare de spørgsmål, som hører til den side. Så tæller den som en af de gudstjenester, som I skal have været til inden jeres konfirmation.

Bedste hilsner og god arbejdslyst,

Peter, sognepræst

 

 

Onsdag den 3. februar 2021

Kære konfirmander

Tak for jeres svar om gudstjenesten sidste søndag og for jeres tanker om lignelsen om arbejderne i vingården. Vi kommer til at arbejde med gudstjenester og lignelser lidt endnu. Jesus fortæller ofte en historie som en lignelse: På overfladen fortæller Han én historie, men historien har altid en eller anden dybere mening, som man skal tænke over, for at få meningen frem.

Enkelte af jer var igen uheldige med gudstjenesten i sidste uge. Nogle kunne ikke komme ind på hjemmesiden, og en enkelt var gået til Smørum Kirke, men fik ikke lov at komme ind, fordi kirken allerede var fuld. Denne uge har jeg derfor valgt en gudstjeneste, som I med 100% sikkerhed kan få set, enten når den bliver sendt og genudsendt på søndag i TV (Danmarks Radio), eller I kan se den bagefter på DR’s hjemmeside (se neden for).

Spørgsmål 1 (praktisk opgave):

Se gudstjenesten nu på søndag fra Domkirken (Vor Frue Kirke) i København. Den bliver sendt på tv, første gang på DR1 kl. 10.15 og derefter genudsendt samme dag på DR2 kl. 14.00. Og hvis I ikke når at se den nogen af de to gange, så kan I også finde den bagefter på www.dr.dk/drtv, hvor I skriver ”gudstjeneste” i søgefeltet, og så selvfølgelig se den nyeste (”7. episode”) fra ”SÆSON 21”.

Spørgsmål 2 (teoretisk opgave):

I skal igen arbejde med evangelieteksten – som også er prædikenteksten – til på søndag. Teksten er er også denne gang en lignelse, nemlig lignelsen som bondemanden, der tilsår sine marker, så kornet kan vokse op og blive høstet til sommer. Lignelsen er speciel, fordi Jesus selv bagefter forklarer, hvad lignelsen går ud på. Men er det i virkeligheden det, som er meningen? Og hvad siger præsten om lignelsen, og hvad den betyder?

I finder evangelieteksten i Markusevangeliet kapitel 4, vers 1-20. I kan enten finde teksten i en Bibel eller google den lige som sidste uge.

Lige som sidste uge skal I først læse teksten og tænke over den. Skriv mindst fem linjer til mig om, hvad I tror, at den handler om. Så skal I se gudstjenesten nævnt under spørgsmål 1. Og så skal I skrive mindst fem linjer mere til mig om gudstjenesten og om, hvad præsten sagde i sin prædiken om historien om bondemanden, og hvordan den skal forstås.

Det hele sender I til mig i én mail til otk@km.dk.

Frist for at svare på spørgsmålene er som sædvanlig på næste onsdag, den 10. februar.

Når I har set gudstjenesten, så kan I krydse den af på en af siderne i ”Kirkekrydsbogen” og besvare de spørgsmål, som hører til den side. Så tæller den som en af de gudstjenester, som I skal have været til inden jeres konfirmation.

Bedste hilsner og god arbejdslyst,

Peter, sognepræst

 

 

Onsdag den 27. januar 2021

Kære konfirmander

Jeg beklager, at Sankt Jakobs Kirke snød os og lod være at streame deres søndagsgudstjeneste i søndags. Jeg har ringet og talt med kirken, og det har lovet mig, at søndagsgudstjenesten næste søndag den 31. januar bliver streamet som planlagt. Derfor bruger igen Sankt Jakobs Kirke til denne uges praktiske opgave – se ndf. under spørgsmå1 1.

Tak for jeres svar om bønnen ”Giv os i dag vort daglige brød” fra Fadervor. En vigtig pointe, som langt de fleste af jer har fanget er, at bønnen ikke kun handler om brød, altså det brød vi spiser, men også om alt det, som vi har brug for til vores liv: Mad, tøj, arbejde, kærlige mennesker omkring os, at vi er raske, at vi ikke bliver drillet, og at vi, og dem vi holder af, ikke kommer ud for ulykker eller på anden måde i fare. Teksterne i Bibelen handler altid om noget mere, end bare det der står med bogstaverne. Man skal i høj grad vænne sig til også at læse ”mellem linjerne” og tænke over, hvad teksten ”i virkeligheden” handler om. Det gælder også for denne uges opgaver.

Opgaverne i denne uge består af følgende:

Spørgsmål 1:

Da de fleste af jer ikke kom til gudstjeneste sidste søndag, består ugens praktiske opgave (igen) i at gå til en gudstjeneste. Min kollega Mads Weng prædiker på søndag den 31. januar i Ledøje Kirke kl. 9 og i Smørum Kirke kl. 10.30. Det er så sikkert at gå i kirke, som det nu kan være i disse tider, og særlig i Ledøje Kirke om morgenen plejer der at være god plads, så man kan sidde med ekstra stor afstand. Men for de af jer, der ikke er glade for at gå ud, så er der igen mulighed for at se gudstjenesten fra Sankt Jakobs Kirke kl. 10.30 på Sankt Jakobs Kirke (www.sanktjakobskirke.dk). Og denne gang har de som sagt lovet mig, at den bliver sendt! Gudstjenesten ligger øverst på hjemmesiden og bliver streamet kl. 10.30, så man skal sidde klar, når den begynder, og den ligger ikke på hjemmesiden bagefter.

Den praktiske opgave består også i denne uge i at se gudstjenesten og – uanset om man går i kirke i Ledøje, i Smørum eller i Sankt Jakobs – at sende mig en kort beskrivelse på ca. fem linjer af, hvad der skete under gudstjenesten, og hvilke led gudstjenesten bestod af.

Spørgsmål 2:

Ved hver gudstjeneste prædiker præsten over Evangeliet. Evangeliet er typisk en beretning fra et af de fire Evangelier i Det Nye Testamente i Bibelen om Jesus’ liv eller en fortælling, som Jesus fortæller til sine tilhørere. Sådanne fortællinger kalder vi for lignelser. Evangeliet på søndag kalder vi lignelsen om arbejderne i vingården. Den finder vi i Mattæusevangeliet kapitel 20, vers 1-16. I kan finde teksten i en Bibel, via Det Danske Bibelselskabs site på nettet eller bare google den. Opgaven består i inden på søndag at læse teksten og tænke over den. Skriv ca. fem linjer om, hvad I tror, at lignelsen handler om. Når I har været til gudstjeneste, så skriv fem linjer mere om, hvad præsten fik ud af lignelsen, og hvad han brugte lignelsen til at sige i sin prædiken.

Send det hele til mig i en samlet mail til otk@km.dk.

Når I har været til eller set gudstjenesten, så kan I krydse den af og besvare spørgsmålene på en af siderne i ”Kirkekrydsbogen”, som I som tidligere nævnt også kan finde og printe fra vores hjemmeside, her: kirkekrydsbog 2020.pdf | Ledøje-Smørum Pastorat (kw01.net)

Frist for at svare på spørgsmålene er som sædvanlig på næste onsdag, den 3. februar.

Der er nogle stykker af jer, der ikke har svaret på sidste uges opgave (spørgsmål 2). I kan nå det endnu, og svaret tæller også med, selv om I først sender det til mig i morgen, torsdag eller fredag.

Bedste hilsner og god arbejdslyst

Peter, sognepræst

 

 

Onsdag den 20. januar 2021

Kære konfirmander

Tak for alle jeres svar på opgaven fra sidste uge. Nogle ganske få af jer har ikke svaret endnu, men I kan stadig nå det, og det gør ikke noget, hvis svaret først tikker ind i morgen, torsdag.

Denne uges spørgsmål kommer her. Lige som sidste uge er der to spørgsmål, et praktisk (spørgsmål 1) og et mere teoretisk (spørgsmål 2):

Spørgsmål 1:

I løser denne uges praktiske spørgsmål ved at se en gudstjeneste på søndag den 24/1 kl. 10.30. Gudstjenesten kan ses online på forsiden af Sankt Jakobs Kirkes hjemmeside, her: Sankt Jakobs Kirke Denne gudstjeneste kan kun ses på søndag og ligger ikke på nettet bagefter.

Når I har set gudstjenesten, kan I krydse den af og besvare spørgsmålene på en af siderne i ”Kirkekrydsbogen”, som I også kan finde og printe fra vores hjemmeside, her: kirkekrydsbog 2020.pdf | Ledøje-Smørum Pastorat (kw01.net)

Desuden beder jeg alle skrive til mig om gudstjenesten. I skal skrive, hvad præsten hed, og hvad I tænker om gudstjenesten. Hvad syntes I godt om, og hvad syntes I ikke var så godt? I skal sende mig mindst 5 linjer herom.

Hvis det er helt umuligt for jer at se denne gudstjeneste søndag formiddag, så skal I skrive det til mig som svar på spørgsmål 1, og så vil der blive lagt en anden gudstjeneste op til jer senere.

Spørgsmål 2:

Vi fortsætter med at arbejde med Fadervor. Som I kan læse ud af bønnen, så består den af flere bønner. Den midterste bøn er ”giv os i dag vort daglige brød”. I skal skrive til mig, hvad I synes er ”dagligt brød”. Hvad betyder noget for jer? Hvad er det vigtigt at huske at bede om? I skal sende mig mindst 10 linjer herom.

I skal sende mig jeres svar på mail til otk@km.dk. Sidste frist for at svare er onsdag den 27. januar.

Bedste hilsner

Peter, sognepræst

Undervisning uge 2
Undervisning uge 3