Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kordegn søges

Kordegn

 

En stilling som erfaren kordegn ved Ledøje-Smørum Kirker, Ledøje og Smørum Sogne er ledig pr.  1. november 2023.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

 

Kordegnen skal varetage følgende opgaver:

 

 • Personregistrering.
 • Sekretær for de 4 præster, herunder bl.a. konfirmandindskrivning, produktion og udskrivning af salmeblade.
 • Sekretær for daglig leder.
 • Bistand til kasserer/udvalg i forbindelse med inddatering, budget og regnskab.
 • Betjening af kirkekontoret, både personlige og telefoniske henvendelser.
 • Andre opgaver der defineres som faglig fleksibilitet.
 • Modtagelse og oprettelse af kirkelige handlinger, som dåb, vielse, bisættelser og andre gudstjenester.
 • Oprettelse af arrangementer på kirkens hjemmeside, tilmeldinger til aktiviteter, lejekontrakter m.m.
 • Kommunikation: Webmaster for hjemmeside, administration af pastoratets sociale-medier, infoskærm, udsendelse af nyhedsbrev, udarbejdelse og print af foldere for aktiviteter i konfirmandhuset, samt medvirken ved udgivelse af kirkebladet, kontakt til medier.

 

Ledøje-Smørum Pastorat har 12.386 antal indbyggere, 4 præster og 11 ansatte i sognet.

Se i øvrigt vores hjemmeside www.ls-kirker.dk

Vi forventer, at du:

 • Er uddannet kordegn eller har lyst til at gennemføre uddannelsen.
 • Har erfaring med personregistrering, kordegnefunktioner og forefaldende kontorarbejde.
 • Kan indgå i et godt arbejdsfællesskab med daglig leder, menighedsråd og kirkens øvrige ansatte.
 • Er fortrolig med Microsoft-Office pakken og sociale medier. Gerne erfaring med kalenderprogrammet Churchdesk.
 • Er imødekommende og venlig og ser sig selv, som del af holdet.
 • Er struktureret i dit arbejde og kan bevare overblikket trods travlhed.
 • Er ansvarsbevidst og kan arbejde selvstændigt på enekontor.
 • Har kendskab til kirkelige forhol.d
 • Vi ser gerne, at du har kendskab til Folkekirkens økonomisystem.

 

Ansættelse sker ved Ledøje-Smørum Pastorat Menighedsråd beliggende Flodvej 73E, 2765 Smørum.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 302.851,32 kr. – 401.278,12 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 317.994,35 kr. (nutidskroner).

Der er ikke rådighedsforpligtelse i stillingen.

OK tillæg på 866,50 kr. (nutidskroner) pr. år.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 360.000 kr. årligt ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder Brian K. Schønberg på telefonnummer 2974 5221 eller kontaktperson Susanne S. Hansen på telefonnummer 2822 5771 eller mail 7185fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Ledøje-Smørum Pastorat, Flodvej 73E, 2765 Smørum eller på mail til 7185fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest søndag den 17. september 2023 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 38.

Menighedsrådet forbeholder sig ret til at indhente referencer.