Præstetanker

fredag den 27. marts ved sognepræst Brian K. Schønberg

’Jeg løfter mine øjne mod bjergene, hvorfra kommer min hjælp?’

Sådan lyder det første vers af Salme 121 i Salmernes Bog. Salmen er en såkaldt valfartssalme, som blev sunget af antikkens jøder under deres pilgrimsrejser til Jerusalem.

Fortvivlelsen der udtrykkes i salmens første vers; ’Jeg løfter mine øjne mod bjergene, hvorfra kommer min hjælp?’ kan vi nikke genkende til i dag, hvor en pandemi har ramt os. Vores tilværelse, som vi kender den er vendt på hovedet, og vi står over for en uvis fremtid, hvor vi ikke ved, hvad der venter os eller hvad vi skal gøre. Vi stoler på, og følger – som vi bør og skal – de anvisninger som vi får af myndighederne, men vi føler alligevel en uro over det ukendte. Og vi mærker tydeligere end ellers tilværelsens usikkerhed.

Første vers af salmen afspejler den usikkerhed, vi som mennesker kan føle stillet over for det ukendte. For antikkens jøder var valfarten til Jerusalem forbundet med usikkerhed over for det ukendte. Det var en lang rejse til fods, hvor landevejsrøvere stod på lur, og man var i fare undervejs. For at sikre sig mod røverier rejste man sammen i grupper. Og når målet – Jerusalem - var i syne, og pilgrimmene kunne ane Templet tårne sig op over byen, sang en i gruppen; ’Jeg løfter mine øjne mod bjergene, hvorfra kommer min hjælp?’ og gruppen svarede: ’Min hjælp kommer fra Herren, himlens og jordens skaber.’

Selvom vi ikke kan færdes i grupper som pilgrimmene, men skal huske at holde afstand – for alles skyld - så vandrer vi dog alligevel sammen – vi vandrer ad samme vej: på vejen igennem krisen. Vi hjælper hinanden. Vi støtter hinanden. Vi beder for hinanden. Og når usikkerheden rammer skal vi minde hinanden om pilgrimmenes sang:

Jeg løfter mine øjne mod bjergene,
hvorfra kommer min hjælp?
Min hjælp kommer fra Herren
himlens og jordens skaber.

 

tordag den 26. marts ved sognepræst Louise Grandjean Coster

I dag står vi endnu engang op og lever alle i dette sære, stilfærdige mareridt – man kan blive fyldt af modløshed og tristhed – men så længe, at der mulighed for at handle, så er der håb. Hold hjertet varmt og hovedet koldt.

Herre, Hjælp mig at søge,
Ikke så meget at blive trøstet,
Som selv at trøste,
Ikke så meget at blive forstået,
Men at forstå,
Ikke så meget at blive elsket,
Som at elske.

 

Klokkerne ringer

for os alle hver aften kl. 17 fra både Ledøje og Smørum Kirke.

 

Har du brug for hjælp?

Røde Kors har etableret et hjælpenetværk, som kan hjælpe med indkøb, hundeluftning, pakke- og medicinafhentning eller andre praktiske gøremål. 

Du kan få hjælp, hvis du er

  • ældre og føler dig i risiko for at blive smittet.
  • særlig udsat og derfor har valgt at gå i selvisolation.
  • mistænkt for at være smittet eller er syg af Coronavirus og derfor er i hjemmekarantæne.

Kan du svare ja til én af ovenstående, så læs mere på Røde Kors hjemmeside.
Det er også muliigt at melde sig som frivillig eller støtte Røde Kors' arbejde.

 

Konfirmationer - nye datoer

Konfirmationerne i Ledøje og Smørum Kirker i maj måned 2020 i er flyttet til september.

 

Fjernundervisning af konfirmander

Præsterne skriver:

"Kære alle

Her kommer ugens hjemmeopgaver. I skal besvare inden mandag og sende jeres svar til jeres præst på mail. Det er stadig alle konfirmander fra Boesager, der skal lave opgaverne. Det er vigtigt at I laver dem, så vi kan sikre at I har fulgt undervisningen og kan konfirmere jer."
Se hjemmeopgaverne.

 

Formanden skriver

I disse tider har vores verden fuldstændig ændret sig. Også her i Ledøje Smørum Sogne har Corona fået stor indflydelse på det kirkelige arbejde.
Konfirmandhuset er lukket. Vores 2 kirker er ligeledes lukket, men dog åbent for dåb, vielser og bisættelser dog med begrænset deltagelse. Søndagenes prædikener vil blive lagt på vores hjemmeside. Ligeledes er vore præster i gang med at forberede påskens højtid, som vi desværre ikke kan fejre sammen i vore dejlige kirker.

Vores præster kan træffes pr. telefon og mails ligesom personalet på Kirkekontoret.

De mange konfirmationer her i foråret har vi desværre også måttet aflyse og flyttet til september måned. Det beklager vi meget, men der har været stor forståelse for de ændringer vore præster har planlagt.

Fra biskopper og provster får vi løbende opdateringer om Corona og vi opfordrer alle til at rette sig efter Sundhedsstyrelsens råd og vejledninger.

 

På Menighedsrådets vegne vil jeg ønske alle en god påske.
Pas på hinanden og dig selv

Poul Sørensen
Formand
Ledøje Smørum Menighedsråd