Besøg i Ledøje Kirke?

Ledøje Kirke er en ganske særlig kirke og har for nylig været præsenteret på TV2 Lorry, se videoklip.

Interesserede er velkomne til at besøge kirken, dog ikke dagligt 8-16 som nævnt i klippet. Der er gudstjeneste hver søndag og ofte anden gudstjeneste om lørdagen. Hver mandag 8-15 er der gravere på kirkegården, og her kan man komme til at se kirken. Mht. besøg andre dage kan man - gerne i god tid inden - sende en mail til Kirkekontoret eller ringe 4465 1179.

 

Sommeraftensang

Der er sang i den lune sommeraften i Konfirmandhuset - med organisten ved klaveret og præsten for bordenden. Der vil være en kop kaffe eller et glas undervejs.
Kom og ønsk dine yndlingssange og salmer. Alle er velkomne.
Det er onsdag aften kl. 19 i juni, juli, august og midt september.

 

Babysalmesang - nyt hold

starter torsdag den 22. august kl. 10 i Ledøje Kirke. Vi mødes samme tid og sted 8 torsdage i august-oktober.
Læs mere her eller kontakt organist Heidi Klemmen, 4093 8280. Tilmeldingsformular.

 

Minikonfirmand

er for 3. klasses elever. Vi laver kreative ting, synger, hører historier fra bibelen, leger, taler om, hvem Gud er - og hygger vi med saftevand og brød. Det er onsdag kl. 14.30 - 16, første gang 18. september i Konfirmandhuset.

Vi glæder os til at se jer
præsterne Louise og Mads

 

Smørum Kirke skifter farve

Smørum kirke lukkes henover sommeren, mens der males stolesader, alterskranke og andet træværk. Desuden bliver der syet nye hynder samt renset og slebet gulve.

Det er mere end fem år siden, at Nationalmuseet besluttede at malerarbejdet skulle igangsættes pga. slitage. Det tager så tid at få lavet forslag og godkendt farver (se foto) i en kirke fra 1170: Konservatorer, den Kgl. Bygningsinspektør, Kirkeministeriet, Stift, Provsti og Menighedsråd har været involveret.

Nu glæder Menighedsrådet  sig til at vise resultatet frem i september måned. Mens renoveringsarbejdet pågår, er Ledøje Kirke åben for kirkelige handlinger.

 

Nye lokaler, kontorer og køkken

Så kan vi snart flytte ind i den nye del af Konfirmandhuset. Det glæder alle sig til.

I tilbygningen er der 2 lyse lokaler på ca. 45 m2, et stort depotrum i kælderen, teknik rum, 2 toiletter, et lille køkken samt opbevaringsrum. En flot glasmellemgang binder den gamle bygning sammen med det nye. 

Vi glæder os til at kunne tilbyde præster, organister og øvrige ansatte samt kor, konfirmander og de mange øvrige besøgende nogle lyse og venlige lokaler. 

Nu går vi i gang med næste fase. Vestfløjen i den gamle bygning skal renoveres, og der skal indrettes nye kontorer til præster og organister. Desuden vil der ske ombygning og udvidelse af køkkenområdet over sommeren.

Indvielsen af de nye lokaler vil ske, når hele det hele er færdig, dvs, en gang i efteråret.

Poul Sørensen
Formand Ledøje Smørum Menighedsråd.