Festlig indvielse

Der var pyntet op med balloner og flag og den røde løber var lagt ud, da de godt 100 gæster mødte op fredag den 8. november ved den officielle indvielse af tilbygningen til Konfirmandhuset, nyindrettet kontorgang og et udvidet køkken.

Først var der indvielsestale, hvor om- og tilbygningen blev vist på storskærm. Herefter blev gæsterne delt op i hold til rundvisning med start i tilbygningens tre nye etager, hvor organist Ole Schousboe og kirkesanger Ingrid Ramnefjell i ét af mødelokalerne bød velkommen til fællessang. Herefter gik turen til de nyindrettede kontorer i vestfløjen af den ”gamle” bygning og et kig ind i det udvidede køkken i underetagen. Der blev udtrykt stor tilfredshed med de nye faciliteter. Mange ville glæde sig til at tage dem i brug.

I Konfirmandhusets store sal blev der serveret lækker tapas og udenfor var grillen tændt med masser af pølser. Der blev sunget og hygget. Vi havde en rigtig dejlig aften.

Efter indvielsen var der foredrag i et af de nye lokaler i tilbygningen. Anne Mette Jurgensen fra Danmission fortalte om Kirke og dialog i Cambodia.

Tak til alle medarbejdere, frivillige og gæster, som var med til at gøre aftenen festlig. Også tak til menighedsrådsmedlem Bent Ravn for det flotte maleri af Ib Keld Nielsen Roskilde, som vil blive hængt op I Konfirmandhuset.

Poul Sørensen
Formand Ledøje Smørum Menighedsråd

 

Menighedsmøde

Torsdag den 21. november kl. 19 i Konfirmandhuset er der Menighedsmøde, hvor Menighedsrådet aflægger  beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om planer for det kommende år. Desuden vil regnskab for 2018 og budget for 2020 blive fremlagt.
Efter Menighedsmødet er der offentligt Menighedsrådsmøde kl. 20.
Der vil være kaffe og boller med pålæg.
Alle er velkomne.

 

lørdag den 23. november kl. 11-16 og søndag den 24. november kl. 12-16.i Konfirmandhuset. Kom til bog-loppemarked, lotteri, bolsjemaskine, café, håndarbejde, julestjerner, tombola, stearinlys, musikalsk underholdning.
Overskuddet går til Cambodias fattige.

 

Teologi, tapas - og triller

Vi hører om julen torsdag den 28.november kl. 18.30 ved sognepræst Louise Coster, synger julesalmer fra 100 salmer og hører Sangtus, Ledøje-Smørums Voksenkor under ledelse af organist Ole Schousboe. Indimellem er der tapas.
Alle ervelkomne.

 

Besøg i Ledøje Kirke

Ledøje Kirke er åben for besøgende alle dage kl. 8-16, og interesserede er velkomne til at besøge kirken. Kirken er for nylig blevet præsenteret på TV2 Lorry, se videoklip.

Udover at være vej- og besøgskirke, er Ledøje Kirke også en "almindelig" kirke med gudstjenester, dåb, vielser og begravelser, og besøgende bedes respektere, at der skal være ro til dette.

Ønsker man rundvisning i kirken, kan Kirkekontoret kontaktes på 4465 1179.

Der er en lift i kirken, så gangbesværede og handicappede kan køre op i "Overkirken". Elevatoren kan dog kun åbnes af personalet, og besøgende kan henvende sig til Kirkekontoret om dette.